Môn Văn Lớp 8: viết đoạn văn nói về môi trường có sử dụng câu ghép, nói ggiarm nói tránh, nói quá, trợ từ thán từ

Môn Văn Lớp 8: viết đoạn văn nói về môi trường có sử dụng câu ghép, nói ggiarm nói tránh, nói quá, trợ từ thán từ, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Môn Văn Lớp 8: viết đoạn văn nói về môi trường có sử dụng câu ghép, nói ggiarm nói tránh, nói quá, trợ từ thán từ”

 1. ôi trường là nơi cung cấp nơi ở và nhiều thứ khác cho chúng ta, nhưng hiện nay, môi trường đang trong giai đoạn ô nhiễm trầm trọng, ở khắp các nơi đều thấy những rác là rác và những vật ô nhiễm,…Ôi! Mỗi lần xả rác thải bừa bãi là một lần có tội, biết bao nhiêu bệnh tật nảy sinh, cây cối phải chết dần chết mòn, trái đất đang nóng lên vì tình trạng ô nhiễm…Chúng ta đã bao giờ nghĩ đến những hậu quả to lớn đó chưa? “Chưa!” Than ôi!, những bệnh tật và những hậu quả xấu đang dần dần hiện ra trước mắt…mà những người gây ra hậu quả đó là những người chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Chính là chúng ta, chính như chúng ta phải nhận lấy nó!!! Vậy tại sao không đứng lên để bảo vệ lấy chính chúng ta, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta…” hãy cùng nhau chung tay góp sức để bảo vệ môi trường, chỉ bằng một việc làm nhỏ : không xả rác bừa bãi.”
  * Trợ trừ: Những, biết bao nhiêu.
  * Thán từ: Ôi, than ôi.
  * Câu ghép: ” hãy cùng nhau chung tay góp sức để bảo vệ môi trường, chỉ bằng một việc làm nhỏ : không xả rác bừa bãi.”; Môi trường là nơi cung cấp nơi ở và nhiều thứ khác cho chúng ta.
  * Phép nói giảm nói tránh: ” những người chưa có ý thức bảo vệ môi trường ” thay vì nói : ” những người không có ý thức, những người có ý thức tồi tệ về vấn đề bảo vệ môi trường “
  # Học tốt #

  Trả lời
 2. Môi trường là nơi cung cấp nơi ở và nhiều thứ khác cho chúng ta, nhưng hiện nay, môi trường đang trong giai đoạn ô nhiễm trầm trọng, ở khắp các nơi đều thấy những rác là rác và những vật ô nhiễm,…Ôi! Mỗi lần xả rác thải bừa bãi là một lần có tội, biết bao nhiêu bệnh tật nảy sinh, cây cối phải chết dần chết mòn, trái đất đang nóng lên vì tình trạng ô nhiễm…Chúng ta đã bao…
  $#nguyenhoangnhat$

  Trả lời

Viết một bình luận