Môn Văn Lớp 9: Cảm nhận 6 khổ bài bếp lửa liên hệ với một bài thơ khác để thấy đc điểm gặp gỡ giữa các tác giả khi suy nghĩ về ng bà

Môn Văn Lớp 9:

Cảm nhận 6 khổ bài bếp lửa liên hệ với một bài thơ khác để thấy đc điểm gặp gỡ giữa các tác giả khi suy nghĩ về ng bà

Giúp mik vs

, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Môn Văn Lớp 9: Cảm nhận 6 khổ bài bếp lửa liên hệ với một bài thơ khác để thấy đc điểm gặp gỡ giữa các tác giả khi suy nghĩ về ng bà”

Viết một bình luận