Môn Văn Lớp 4: Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các động từ? học tập, miệt mài tìm hiểu, mới lạ khám phá, thú vị ngẫm nghĩ, bàn luận

Môn Văn Lớp 4: Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các động từ? học tập, miệt mài tìm hiểu, mới lạ khám phá, thú vị ngẫm nghĩ, bàn luận, giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Môn Toán Lớp 5: lớp 5A có số học sinh giỏi nhiều hơn 1/5 số học sinh của lớp là 3 em.số học sinh còn lại nhiều hơn 1/2 số học sinh của lớp là 9 em.tính

Môn Toán Lớp 5: lớp 5A có số học sinh giỏi nhiều hơn 1/5 số học sinh của lớp là 3 em.số học sinh còn lại nhiều hơn 1/2 số học sinh của lớp là 9 em.tính số học sinh giỏi và số học sinh của lớp 5A

Môn Toán Lớp 5: Một cửa hàng ngày đầu bán được 15,7 tạ ngày thứ 2 bán hơn ngày thứ nhất 2,4 tạ và kém ngày thứ 3 là 1,35 tạ.Hỏi cả 3 ngày bán được b

Môn Toán Lớp 5: Một cửa hàng ngày đầu bán được 15,7 tạ ngày thứ 2 bán hơn ngày thứ nhất 2,4 tạ và kém ngày thứ 3 là 1,35 tạ.Hỏi cả 3 ngày bán được bao nhiêu kg gạo, bao nhiêu tấn gạo.

Môn Toán Lớp 5: Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn (tức là ngày mang số chẵn trong tháng).Hãy tính xem ngày 25 của tháng đó

Môn Toán Lớp 5: Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn (tức là ngày mang số chẵn trong tháng).Hãy tính xem ngày 25 của tháng đó là thứ mấy trong tuần lễ. Giúp em với ạ .Em cần gấp lắm