Môn Văn Lớp 7: Viết bài văn thuật lại 1 sự việc có thật liên quân đến nhân vật/ sự kiện lịch sử (LƯU Ý DÙNG NGÔI THỨ NHẤT ĐỂ KỂ NÊN KHOING Đ

Môn Văn Lớp 7: Viết bài văn thuật lại 1 sự việc có thật liên quân đến nhân vật/ sự kiện lịch sử (LƯU Ý DÙNG NGÔI THỨ NHẤT ĐỂ KỂ NÊN KHOING ĐƯỢC LẤY MẠNG Ạ) , giúp em làm bài văn này với ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Môn Toán Lớp 2: Nhà cánh cam và nhà ốc sên bị ngăn cách bởi một con sông . Cánh cam dùng hai thanh gỗ làm thành cây cầu Bắc qua sông. Thanh gỗ thứ n

Môn Toán Lớp 2: Nhà cánh cam và nhà ốc sên bị ngăn cách bởi một con sông . Cánh cam dùng hai thanh gỗ làm thành cây cầu Bắc qua sông. Thanh gỗ thứ nhất dài 11cm và dài hơn thanh gỗ thứ hai 3D m A. Thanh gỗ thứ hai dài bao nhiêu … Đọc tiếp